Reservation

Check in date:  
Check out date:  
Room type:  
Number of
room(s):
  A value is required.Invalid format.
Name:   check
Email:   checkcheck
Comments:  
Security code:  
Check code.Check!
   
 

แผนที่ตั้งโรงแรม

MAP

การเดินทาง

ทางรถยนตร์
จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 หรือ ถนนเพชรเษม ผ่านเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ถึงชุมพร จากชุมพร ตรงไปใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านสุราฎร์ธานี แล้วเข้าเขต นครศรีธรรมราช ผ่านทุ่งใหญ่ นาบอน ก็จะเข้าถึงทุ่งสง รวมระยะทาง 720 กิโลดมตร
ทางรถไฟ
ทุ่งสงเป็นสถานีชุมทาง รถไฟที่จะขึ้น - ลงทางภาคใต้ ทุกขบวน ทั้งรถเร็ว รถด่วน และรถด่วนพิเศษ จะต้องผ่านสถานี ชุมทางทุ่งสง มีบริการวันละหลายรอบ สามารถสอบถาม รายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 02-2233762 สถานีรถไฟทุ่งสง โทร. 075-411254
ทางเครื่องบิน
มีเที่ยวบินบริการจากท่าอากาศยานกรุงเทพ ถึงนครศรีธรรมราช ทุกวัน โดยเฉพาะเครื่องบินจะลงจอดที่ท่าอากาศยานจังหวัด นครศรีธรรมราช จากนั้นต่อรถยรตร์อีกประมาณ 55 กิโลเมตร ก็จะถึง ทุ่งสง หรือจะโดยสารเครื่องบินไปลง สุราฎร์ธานี ตรัง หาดใหญ่ กระบี แล้วต่อรถยนตร์ ใช้เวลาอีกประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ซึ่งมีให้เลือก หลายเที่ยวบิน
ทางรถโดยสารประจำทาง
มีให้เลือกใช้บริการหลายบริษัท สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัทขนส่งจำกัด สถานีเดินรถทุ่งสง โทร. 075-411614 หรือ 1490
Rooms Reservation Conference & Banquet Pub & Restaurant Facilities Tourist Map & Transportions
 
Grand Southern Hotel Home Rooms Conference & Banquet Pub & Restaurant Facilities Promotions Contact us