Reservation

Check in date:  
Check out date:  
Room type:  
Number of
room(s):
  A value is required.Invalid format.
Name:   check
Email:   checkcheck
Comments:  
Security code:  
Check code.Check!
   
 

แหล่งท่องเที่ยว ในอำเภอทุ่งสง

พื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะ ภูมิประเทศ เป็นที่ราบระหว่างภูเขา ทำให้มีถ้ำและอุโมงค์ อยู่หลายแห่ง ภูเขาชัยชุมพล เดิมชื่อเขาโคกหม้อ ตั้งอยู่ ใจกลาง เมืองทุ่งสง เป็นภูเขาที่มีภูมิทัศน์สวยงามตามธรรมชาติ มีถ้ำหลายถ้ำ ได้แก่

"ถ้ำแม่สน" ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสวน สาธารณะ ปากทางเข้า มีความกว้างประมาณ 3 เมตร ลึกประมาณ 15 เมตร มีหินงอก หินย้อยสวยงาม มีช่องทาง สามารถ ปีนทะลุไปยังถ้ำตีเหล็กได้

"ถ้ำตีเหล็ก" ตั้งอยู่บริเวณชั้นเขา สูงจากพื้นดินประมาณ 15 เมตร เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อย สวยงาม ลานหินต่างระดับ พร้อมลานดินขนาดใหญ่ สามารถเดินทะลุ ไปยังภูเขาอีกด้านได้ บริเวณลานดิน จะมีเพดานถ้ำที่มีลักษณะ หินเรียบ แตกต่างกับส่วนอื่น ที่เป็นหินงอกหินย้อย

"ถ้ำกระโจม" ตั้งอยู่ด้านบนภูเขา ปากทางเข้าอยู่บริเวณด้าน หลังภูเขา ลักษณะเป็นกระโจม มีแสงแดดส่องลงมาจากด้านบน

"ถ้ำตลอด" หรือที่ชาวทุ่งสงเรียกกันว่าถ้ำหลอด เป็นถ้ำที่รู้จักกันมานานเท่าใดไม่มีหลักฐาน
ปัจจุบันมูลนิธิซำปอกง (หลวงพ่อโต) ทุ่งสง เป็นปูชนียสถาน ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ ของ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากได้มากราบนมัสการ และยังเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ผักผ่อนที่มีความร่มรื่น สวยงาม ของ พุทธศาสนิกชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและชาวต่าง ประเทศที่เชิดหน้าชูตา ของอำเภอทุ่งสงแห่งหนึ่ง
ปัจจุบันสวนสาธารณะบ้านในหวังมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 150 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านในหวังตะวันออก บริเวณเขายายสีหวัง เชื่อมต่อเขาประไพ และเขาหมู่แปะในเขตเทศบาลตำบลปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อยู่ติดในตัวเมืองทุ่งสง ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ห่างจากจังหวัด นครศรีธรรมราช 55 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบ ที่ลุ่ม และเป็นภูเขา ซึ่งบนภูเขามีพื้นที่ราบเป็นระยะๆ ต่อมาได้รับการพระราชทานนาม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปลี่ยนชื่อเป็น สวนพฤกษาสิรินธร ได้ดำเนินการปรับปรุงสวนสาธารณะ บ้านในหวัง ให้เป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้นันทนาการแก่ ประชาชน ในท้องถิ่น และเป็นจุด แวะพักผ่อนของผู้ที่เดินทางผ่านไปมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยได้ทำการก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี ซุ้มที่นั่งพักผ่อน พัฒนาปรับปรุงบริเวณโดยรอบ ขุดสระน้ำ และขุดลอกลำเหมือง ต่อมา ในปี2543 ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย และ กองทุน SIP (JBIC) ในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ในบริเวณ พื้นที่กลางสวนสาธารณะ เป็นที่รองรับผู้เดินทางในเส้นทางสายใต้ ประกอบด้วย ลานจอดรถ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องประชุม ศูนย์อาหาร ศูนย์คมนาคม ภัตตาคาร ที่พักสัมผัสธรรมชาติ ร้านขาย สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ค่ายพักแรม สระน้ำ สวนนก สวนไม้ ประดับ สนามเด็กเล่น ลานพักผ่อน ลานเอนกประสงค์กลางแจ้ง, เรือนเพาะชำ, ระบบท่อต่างๆ และระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร, สายส่ง ฯลฯ และขณะนี้ประชาชนชาวทุ่งสง ได้ใช้สวนสาธารณะ บ้านในหวัง เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ ลาน ประชาคม ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนเทศบาล เข้าค่ายพักแรม ฯลฯ
เพื่อเป็นศิริมงคลแก่พสกนิกรชาวทุ่งสง และเพื่อเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคล พระชนมายุ 72 พรรษา เทศบาลตำบลปากแพรก จึงได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิด พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว และสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542
น้ำตกโยง อยู่ใกล้กับที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เป็นน้ำตกที่ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีหน้าผาสูงชันและ ไหลลงสู่แอ่งน้ำขนาด ใหญ่ มีชั้นน้ำตกทั้งหมด 7 ชั้น และยังมีปลาอาศัยอยู่หลายชนิด โดยเฉพาะปลาแงะขนาดใหญ่
การเดินทางไปยังน้ำตกหนานปลิวต้องเลาะลำธาร และปีนป่ายโขดหิน ผืนป่าโดยรอบเป็นป่าดงดิบตัวน้ำตกเป็นสายน้ำใหญ่ดิ่งลงจากหน้าผาหินสีดำสูงราว 70 เมตร สายน้ำสีขาวไหลแผ่เป็นม่านทิ้งตัวลงสู่เบื้องล่าง ละอองน้ำ ปลิวฟุ้งกระจายทั่วบริเวณจนกลายเป็นที่มาของชื่อน้ำตกหนานปลิว ไม่มีแอ่งน้ำ แต่มีก้อนหินน้อยใหญ่ ระเกะระกะเต็มพื้นที่ด้านหน้าน้ำตก ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งชม ทัศนียภาพ และความงดงาม
Rooms Reservation Conference & Banquet Pub & Restaurant Facilities Tourist Map & Transportions
 
Grand Southern Hotel Home Rooms Conference & Banquet Pub & Restaurant Facilities Promotions Contact us